Terveisiä syysvuosikokouksesta Vantaalta

Keskustelua pelioikeuksista

Sääntömääräinen syysvuosikokous pidettiin Vantaalla 14.12.2022.

Puheenjohtajaksi valitun Jouko Ikäheimosen johdolla käsiteltiin sääntöjen §10 määräämät asiat. Sihteerinä toimi Ole Johansson ja pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Veijo Hämäläinen ja Irma Karhu. Kokoukseen osallistui 31 SGS-jäsentä.

Todettiin kokous sääntöjenmukaisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Hallituksessa erovuoroisten Kristian Toivion ja Kyösti Puustisen tilalle valittiin Jukka Utriainen Pickala Golfista sekä Kari Sairo Meri-Teijo Golfista. Erovuorossa olleet Anneli Tuominen ja Helena Rajala valittiin hallitukseen uudelle kolmevuotiskaudelle. Tilintarkastajaksi valittiin DHS Audit Partners, toiminnan tarkastajaksi Heikki Aaltonen ja hänen varamiehekseen Jouko Ikäheimonen. 

Käytiin läpi ja hyväksyttiin hallituksen laatima toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2023.  Vahvistettiin tulevan vuoden jäsenmaksun suuruudeksi hallituksen esityksen mukaisesti 30 euroa. 

SGS:n kunniajäseniksi kutsuttiin Kyösti Puustinen ja Kristian Toivio, jota puheenjohtaja Jouko Latvakangas onnittelee (kuvassa). 
 
Muita asioita ei ollut, ja puheenjohtaja päätti kokouksen toivottaen osanottajille hyvää Joulun odotusta ja turvallista kotimatkaa.

Kuvassa keskustelua pelioikeuksista Ari Mustosen luotsaamana.