Tietosuojaseloste

Euroopan Unionin uusi  tietosuoja-asetus velvoittaa myös Suomen Golfseniorit ry:n jäsenrekisterin ylläpitäjänä huolehtimaan asetuksen edellyttämistä vastuista ja velvoitteista. Asetuksen tavoitteena on yhdenmukaistaa EU:n tietosuojakäytäntöjä ja parantaa sen kansalaisten yksityisyydensuojaa.

 SGS:n tietosuojaselosteesta käyvät ilmi mm. rekisteröityjen jäsenten henkilötietojen käyttötarkoitus ja säilytys sekä rekisteröidyn oikeudet.