KarG seniorit – ryhtiä senioritoimikunnan työskentelyyn ja senioritoimintaan

Totesimme reilut pari vuotta sitten, että senioritoimikunnan työskentely voisi olla mukavan ja leppoisan ohella myös selkeästi tavoitteellista. Siispä mitä pitäisi muuttaa? Istuimme alas, puimme ideariiheä, analysoimme omaa toimintaamme ja toimintaympäristöä ja varsin nopeasti lamppu syttyikin; me tarvitsemme oman, toimikuntakohtaisen strategian ja sille toimeenpanosuunnitelman! Nyt olemme toimineet kaksi kautta strategiassa määrittelemiemme painoalojen ohjaamina ja mielestämme se on tuonut tavoittelemaamme selkeyttä ja ryhtiä koko toimintaan.

Strategian mukaiset toiminnan painopisteet ovat 1) suoraan jäseniin kohdistuva toiminta, 2) senioritoiminta osana KarG yhteisöä ja 3) KarG:n senioritoiminta osana suomalaista golfkenttää. Erityisesti kolmannen kohdan tarkastelu on johtanut tiivistyneempään yhteistyöhön SGS:n kanssa. Tämä ilmenee mm. kasvaneina osallistujamäärinä Aluetourin kisoihin, osallistumisena Kesäpäiville, yhteiskuljetuksina näihin tapahtumiin ja lisääntyneenä tiedottamisena jäsenistölle SGS:n tarjoamista osallistumismahdollisuuksista ja eduista. Olemme myös ylpeitä siitä, että osaltamme vaikutimme SGS:n pelioikeuksien käyttöönottoon kentällämme viime vuonna.   

Joensuu 29.10.2018
Leena Westman,puheenjohtaja
Karelia Golf ry / senioritoimikunta
leena.westman@gmail.com